חסר רכיב

מרכוס מרדכי

מרכוס מרדכי
-
-
מרכוס מרדכי
1981 - 1900
חברינו ברשפון, בטוחני שללא יוצא מן הכלל, אהבו באמת ובתמים את היהודי הטוב שבא לאחר סבל בגיטאות הנאציים ושמר על רכושו היקר, בני משפחתו, אשתו המסורה, אשת חיל במלוא מובן המילה, והבנות - יהודיות תמימות וכשרות - שלא יבולע להם כל רע בימים הקשים ההם.
מרדכי הרגיש באינטואיציה של יהודי עממי, שרשפון, מושב העובדים, הולם למשפחתו לתקוע בו את אוהלו ולכרות ברית אחים עם החברים ששקדו בנאמנות לקרב אחים שניצלו מן הגיהינום הנאצי ולקבלם כראוי לאחים החוזרים למשפחה ולעם לאחר כל הסבל שעבר עליהם.
משפחת מרכוס התחבבה מן הרגע הראשון על כל חברינו, והאב מרדכי נכנס בכל הרצינות והדבקות, שהייתה מדרך חייהם של חסידים מובהקים, וקיים מצוות הכפר בכל הרצינות - הפך לאיכר ממש וחינך את כל המשפחה לקבל את דרכי הכפר ללא התחכמויות. מי מהחברים הוותיקים לא זוכר את חברנו מרדכי היושב ונוהג את עגלתו בלוויית רעייתו הנאמנה ובנותיו החמודות.
מן הרגע הראשון ראיתי במרדכי את הדמות החיה של "טוביה החולב" עם בנותיו, שהשכיל כל כך שלום עליכם לתאר בפנינו. המשפחה הזאת עודדה לא במעט את חברי הכפר בימים העצובים ההם, הימים הראשונים שלאחר מלחמת העולם השנייה.
משפחת מרכוס הוסיפה נדבך חשוב בבניין הכפר שלנו. מרדכי בנה את משקו ומשפחתו הישראלית השורשית והענפה. ללא ליאות המשיך בדרכו השקטה והשקולה. שלח ידו לכל ענפי החקלאות ובכל אשר עסק ראה ברכה, כי לא הפנה לבו לקנאת שכנים, לא שאף ולא חמד בצע כסף. עשה עבודתו כיאה ליהודי ישר שניטע בו יושר לבב והצורך להתפרנס ביושר מיגיע כפיים ממש, ולדעת לכבד את הזולת ולהתייחס ביראת כבוד וביראת קודש.
מן הרגע שנוסדה קבוצת מתפללים שהקימה מנין יהודים, הרוצים לקיים ולהחיות את מסורת בית הכנסת, הצטרף מרדכי תוך שמחה ונשאר נאמן כל השנים לקבוצה זו שבמרוצת הזמן גם יזמה והקימה את בנין בית הכנסת. חברנו היקר שמר והשתתף כל השנים בתפילות ואף בימי חוליו חתנו אברהם הביאו לבית הכנסת בכדי לעודדו ולשמור בלבו את הקשר הטוב עם מה שהיה יקר וקרוב ללבו.
אל המעט הזכור לטוב, מן השרידים היקרים, ההולכים ונעלמים מאופק חיינו, השתייך מרדכי.
יהי זכרך, חבר מרדכי היקר ברוך בתוכנו!
אברהם ליסוד
חסר רכיב