מושב רשפון
מושב רשפון

הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה

מועד התחלה: יום שבת , 05/06/2021 , 11:00
מועד סיום: יום שבת , 05/06/2021 , 13:00
מקום האירוע: מועדון לחבר - ובכל ישובי המועצה
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f6=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f7=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f8=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f9=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f10=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f11=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f13=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f14=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f15=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f16=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f17=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f18=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f19=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f20=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f21=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f22=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f23=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f24=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f25=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f26=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f27=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f28=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f29=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f30=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f31=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f32=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f33=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f34=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f35=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f36=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f37=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f38=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f39=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f40=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f41=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f42=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f43=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f44=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename&f45=הצגות ילדים בישובי המועצה במסגרת חודש הקריאה%3CD%3Ename