מושב רשפון
מושב רשפון

סרט ופופקורן לילדים

מועד התחלה: יום חמישי , 27/05/2021 , 19:00
מועד סיום: יום חמישי , 27/05/2021 , 21:00
מקום האירוע: פארק רשפון
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D&f5=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f6=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f7=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f8=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f9=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f10=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f11=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f13=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f14=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f15=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f16=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f17=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f18=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f19=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f20=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f21=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f22=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f23=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f24=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f25=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f26=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f27=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f28=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f29=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f30=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f31=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f32=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f33=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f34=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f35=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f36=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f37=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f38=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f39=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f40=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f41=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f42=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f43=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f44=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename&f45=סרט ופופקורן לילדים%3CD%3Ename