מושב רשפון
מושב רשפון

רצים לזכרם https://www.memorun.org

מועד התחלה: יום רביעי , 04/05/2022 , 17:00
מועד סיום: יום רביעי , 04/05/2022 , 18:00
מקום האירוע: נפגשים באנדרטה
https://www.memorun.org
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D