מושב רשפון
מושב רשפון
חסר רכיב

חנניה סיגל וערן

משפחת חנניה ערן וסיגל
חלקה 54, דרך הפרדס 38

ביחידה הזו גרים בנחת ערן וסיגל, עמית ועמרי חנניה.
ערן בנם של יעקב ועדנה חנניה, משק 44.
הקמנו את הבית ונכנסנו אליו ב- 1999.
למעשה היינו המשפחה הראשונה שאיכלסה בית בהרחבה.
את הבית הקמנו לאחר שגרנו 7 שנים בקראוון שהנחנו במשק של ההורים.
בזמן שהיינו בקראוון נולדו הבנים, עמית ועמרי.
לפני הקראוון גרנו במה שפרנסי המושב קראו "הבית של איצה".
גרנו בו בערך שנתיים עד שפיצוץ אחד (של תע"ש) והצפה אחת (של כל הרחוב בערך) הכניעו את הבית.
היום עמית ועמרי לומדים בבית הספר המשותף,
ערן עוסק במכירות וסיגל בהיי-טק.
חסר רכיב