מושב רשפון
מושב רשפון
חסר רכיב

שפוטהיים

משק שפוטהיים אולגה וזלמן ז"ל (משק עזר)
רח` הדפנה 4
בעלים קודמים:

1 . משפ` מניה ואמיל שולץ. 1953 –1950
2. משפ` אולגה וזלמן שפוטהיים. מ 1953 ועד היום
מניה ואמיל שולץ הגיעו לישראל לאחר מלחמת העצמאות אמיל שהיה מכונאי טרקטורים במקצועו התקבל לעבודה ברשפון כמנהל מוסך הטרקטורים ואיגום הכלים במושב.מניה עבדה בצרכניה.ב-1950 כשבנתה הסוכנות את משקי העולים מיגוסלביה הקימה גם שני צריפים כמשקי עזר.(משק עזר כלל בין שנים לשנים וחצי דונם אדמה,שטח האדמה נועד לאפשר לעובד להגדיל ההכנסה מעבודתו כשכיר במושב ע"י גידול ירקות או בעלי חיים משפ` שולץ עזבה את רשפון בשנת 1953.
אולגה וזלמן שפוטהיים עלו ארצה מרומניה בשנת 1951.יחד עם בנותיהן מרים וטובה.
כעבור שהות קצרה במחנה העולים "שער עליה" הגיעו למעברה קטנה שהוקמה במושב רשפון.כאן עבדו בני הזוג בעבודות מזדמנות.זלמן ז"ל נקרא מספר פעמים להחליף עובדי ציבור בעבודתם במחלבה, בביציה (מחסן קבלת הביצים)ובריכוז הירקות.הוא התגלה כעובד מסור ואחראי משהתפנתה משרת עובד המחלבה התקבל כעובד ציבור מן המנין וניהל את מחלבת המושב.תחת ניהולו זכתה מחלבת רשפון בפרסים על טיב החלב ונקיונו.
זלמן עבד במחלבה עד הגיעו לגימלאות.
בשנת 1953 כשהתפנה משק שולץ רכשו אולגה וזלמן את המשק. זלמן התגורר במשק עד יומו האחרון ואולגה תיבדל לחיים ארוכים גרה בצריף שנקנה ממשפ .שולץ עד עצם היום הזה.בני הזוג שפוטהיים פיתחו את משק העזר גידלו בו ירקות,עופות להטלה ולפיטום.
תרנגולי הודו ואפילו עגלי מרבק.בלול ביצי המאכל המשיכה אולגה לטפל עד הגיעה לגבורות.
בשנת 2003 עברה לגור לצד סבתה הנכדה מרב עם שני ילדיה עידו וגאיה.
חסר רכיב