חסר רכיב

אייזיקוב חיה

אייזיקוב חיה
-
-
אייזיקוב חיה
1963 - 1904לאחר שנות סבל והאבקות במחלתה הקשה - הסתלקה חברתנו חיה. כשמה, כן היתה בחייה חיה, ערה, מלאת מרץ, אוהבת את העבודה במשקה החקלאי ובמשק ביתה, אם מסורה למופת, אישה נאמנה, חברה טובה וחלוצה ראויה לשמה. עם הראשונים עלתה לרשפון ויחד עם כל חברי מושבנו השתתפה בבניין כפרנו. במסירות נפש חיתה את כל המאורעות והלבטים הקשים שהוטלו על שכמנו. ב-12 השנים הראשונות בנתה את קן משפחתה בתוכנו ותוך צער וכאב, פנימי עזבה יחד עם משפחתה את הכפר. שבעת עמל וייסורי גוף קשים בגלל מחלתה הקשה שקיננה בה - נלקחה ממשפחתה - מהבעל המסור, מהבן ומהבת, מנכדיה, מידידיה ומבני משפחתה הרבים - והיא רק בת 59!
בני המשפחה זכרו לה חסד נעוריה ובקשו מאתנו שנחזירה לחיק אדמת רשפון, בה השקיעה כוחותיה הרעננים. לא נשכח לך, חיה יקירה, חסד נעוריך, חרותה את בלב ותיקי מושבנו. קברך שנכרה בבית העלמין של רשפון - יספר תמיד ליישובנו על בת ישראל שחרדה לגורל עמה וארצה וללא לאות עמלה יחד עם כל הישוב הקטן של רשפון ב-12 השנים הראשונות והקשות כדי להתגבר על המכשולים הרבים ולהשתרש בו.
א. ליסוד.

חסר רכיב