חסר רכיב

בינג יהודה (יוליוס)

בינג יהודה (יוליוס)
-
-
בינג יהודה (יוליוס)
1985 – 1906


עם קבוצת עולי יוגוסלביה עלה להתיישב ברשפון. עבר את שבעת מדורי הגיהינום באירופה בזמן שלטון הנאצים והצליח לצאת בשלום.
השתלב מיד בחברת רשפון. אדם נוח לבריות היה חברנו יהודה בינג. חיוכו השפוך על פניו העיד על נפש עדינה ששכנה בו. היה בעל מסור לרעייתו שנפטרה לפניו ואב טוב ודואג לבן משה (בונדי).
חברנו בינג היה אדם חרוץ וידע להסתגל לעבודת כפיים ופיתח את משקו כפי שניתן בתנאי ההתיישבות של ההרחבה. לא רגיל היה לרטון ולהתאונן והיה חבר מקובל בחברה. הסתפק במנת חלקו והיה מורגש שהוא שמח בחלקו.
אך לצערנו, לאחר פטירתה של רעייתו אידה חלה במחלה ממארת שהתישה את כוחותיו. מה דאב הלב כשהיינו פוגשים אותו עוד מתאמץ לבוא בין החברים - בצרכנייה או במרפאה. ראינו שהמחלה עושה בו שמות וקשה היה להרגיעו שעוד ישוב לאיתנו. הוא היה מסרב להשלות את עצמו והיה אומר לי ברור: "אברהם יקירי, אני חולה מאד". וכך הלך ודעך!
יחד עם כל חברינו שבנו את הכפר והלכו מאתנו לעולם האמת, נזכור גם אותו ויזכרו אותו גם בנינו, בנותינו ונכדינו - ״דור לדור יביע אומר" - לנצח נצחים! וזו גם נחמתנו! 

א. ליסוד

חסר רכיב