חסר רכיב

בן שפר טובה

בן שפר טובה
-
-
בן שפר טובה
1985 – 1900

טובה לבית ליפשיץ נולדה בשנת 1900 בקרטוז-ברזה שבפולין. בנעוריה קבלה חינוך יהודי תנ״ך ועברית. בשנת 1921 הצטרפה לקבוצת חלוצים ועלתה לארץ. עבדה בבניין בת"א ובגננות אצל אחד הגננים הראשונים: אדמוני ביפו. אחר כך בביח"ר לשוקולד "רענן" (לימים "ליבר") ושם הכירה את מאיר (ע״י אחיו, צבי, שעבד באותו מקום).
בשנת 1926 חזרה לעיר הולדתה, לטפל באמה שחלתה.
בשנת 1928 עלתה שוב לארץ ונישאה למאיר בהרצליה.
עבדה בהתמדה ברפת ובגן הירק. יחד עם מאיר עברה 57 שנים של בנין משפחה, משק וכפר. שנים מלוות חדוה וייסורי יצירה.
בשנת 1931 הצטרפה המשפחה לארגון חקלאי ת"א ועברה לסביבת תל מונד. במחנה שהקים הארגון על השטח המיועד להתיישבות עבדה טובה וניהלה את המטבח.
בשנת 1933 חזרה המשפחה להרצליה והצטרפה לארגון להתיישבות בקרבת המושבה, ובשנת 1936 עלו לרשפון.
כל שנות חייה בכפר היו שנות יצירה: הקמת משפחה, בנין המשק ויצירת החברה המושבית. היתה מלווה נאמנה במלוא מובן המילה למאיר, ועמדה בגבורה בכל המערכות שהעניקו להם החיים במרוצת יובל השנים שעברו על מושבנו עד עתה. בחכמתה ופקחותה ידעה גם להעניק תמיכה ממשית לאלה שהיו זקוקים לעצותיה ולעזרתה, וידעה לכלכל את מעשיה בתבונה וביושר-לבב. 
דמות-אישה הראויה שנמשול עליה את אשר נכתב במשלי על "אשת-החיל":
"אשת חיל, מי ימצא; ורחוק מפנינים מכרה.
 בטח בה לב בעלה; ושלל לא יחסר. 
גמלתהו טוב ולא רע, כל ימי חייה..."

אברהם ליסוד

חסר רכיב