חסר רכיב

ברזין יוסף

ברזין יוסף
-
-
ברזין יוסף
1969 – 1906

מבוני הכפר וממניחי היסודות היה חברנו יוסף. במשך 29 שנות חייו בתוכנו, השקיע מיטב עמל בכל אשר נדרש ממנו. משכיל ומעורה במיטב מכמני התרבות היהודית והאנושית, איש ספר ובעל יכולת לחוש בנקודות המרכזיות והעיקריות שבחיי הכפר ולא נותק מחיי הציבור היהודי בארץ, למרות חיי העמל הקשה והרציני בכל ימי חייו בכפר. נאחז בכל נפשו ומאודו להשתרש בכפר ולקיים את משפחתו קיום אנושי. היה מכובד על כל חברי הכפר והיה בין נבחרי הישוב במוסדותיו השונים.
אזכור את יוסף יקירנו מתוך געגועים וצער רב על הסתלקותו בלא עת והוא בן 63. בשנים הראשונות היתה לי הזכות לעבוד עם המנוח בעבודות ציבוריות שונות לטובת הכפר. חבר מסור היה וטהור-נפש, התמסר לעבודה תרבותית בכפר. שנים רבות היה חבר ועדת התרבות. השכלתו הרחבה ותבונתו הרבה, הוסיפו רבות לקיום פעילות תרבותית מעמיקה בחיי הכפר. רצינותו והתעמקותו בכל דבר שהועמד, אפשרה עבודה חברית שעמדה על הגובה.
בביקורי האחרון אצל המנוח, כשהוקל לו במידת-מה במחלתו, דן איתי תוך התעניינות בנעשה במושב בשטח שהיה תמיד קרוב ללבו - בעניינים החברתיים והתרבותיים. השתדלתי להקל עליו במצוקת-לבו וניחמתיו שעוד נכונו לנו ימים בהם נגשים יותר ויותר משאיפותיו להתקדמות בחיינו. ניחמתיו שעוד ידעו בנינו ובנותינו להעמיק את המענית בכל שטחי החיים בארצנו בכלל ובכפרנו בפרט. ניחמתיו בעובדה, שרוב בנינו ובנותינו נשארים במשקינו וממשיכים בדרכי אבותיהם.
צר לי מאד, חבר יוסף היקר, שלא זכית להמשיך עוד שנים רבות לטוות את האריג היקר לך. ומשנה צער ומכאיב, שכה רבות סבלת בימים אלה ולא יכולנו להקל עליך במידת מה בסבל זה.

חסר רכיב