חסר רכיב

גורביץ אבא

גורביץ אבא
-
-
גוביץ אבא
1975 - 1912

אבא גורביץ נולד בפולין ב-1912. 
הצטרף אל מושבנו, כמעט בתחילת הדרך. בעוד הישוב צעיר עדיין ומתחיל לצאת מחיתוליו, בעודו תלוי כמעט כולו בעבודת חוץ והישוב מצומצם, בעוד העננים כבדים מהחוץ מאיימים על כל הארץ ועל ההתיישבות העובדת במיוחד, מאורעות הדמים וסכנות המלחמה משבשים ומסכנים את כל תכניות הבניין והביסוס -- הופיע במושבנו הצעיר הנמרץ, שניסיונו היה רב בשטח ההגנה, אך חסר ניסיון עדיין בשטח החקלאי.
אבא גורביץ שקשר את חייו עם חנה, קיבל את אחד המשקים העזובים והתחיל בניסיונותיו להכות שורש בכפר. לא אשכח את שיחותינו בימים הקשים ההם. מן הימים הראשונים של עבודתו בשטח החקלאי, התרשמתי ביותר מכושרו והתמצאותו. לחקלאי, ביחוד הבלתי מנוסה, הן צפויות אכזבות לא מעטות המערערות את יציבותו ומשפיעות על רוחו. אף את אבא הצעיר והנמרץ, ניסו הקושי והאכזבה לערער מעמדתו, ביחוד נוכח המצב הקשה במיוחד בכל המובנים בימים הראשונים ההם. הוא אהב לשוחח ולהשיח את לבו ולהקשיב לדברי עידוד ואימוץ שבפי ידידי-אמת. ועל כך היה חוזר ומדבר בשנים שראה יותר ויותר ברכה בעבודתו הנפלאה.
כישרונות התמצאות, יכולת תכנון, דיוק ואהבתו אל עצם העבודה החקלאית, הפכו ונטעו בחברנו אבא אהבה לכפר ולחקלאות.
אבא שקד על משקו ועל משפחתו. היה קשור קשר נפשי לכל היצירה שבכפר וברוח זו גם חינך את צאצאיו – הבת הבכורה רחל והבנים יצחק ובני. צר לנו מאד שבשנים אלו, ועדיין לא הספיק ליהנות במידה מספקת מהישגיו, רותק למיטת חוליו ונאבק קשות עם מחלתו הממארת, ששמה קץ לחיי האדם ומאבקיו ליצירה והשתרשות.
נזכור ונזכיר, חברים יקרים את דמותו של חברנו אבא כאחת הדמויות החלוציות שחייתה ועבדה במושבנו וצירפה גם היא לבנה חשובה לבניין העם והארץ. בכל המרץ, בכל המסירות הראויה לכבוד, נתן מכוחו ומכושרו ומאמצי החבר הזה, לא ישכחו מלבנו ומלב הבאים אחרינו והממשיכים בדרך היצירה וההשתרשות האמיתית.
א. ליסוד

חסר רכיב