חסר רכיב

גץ גרשון

גץ גרשון
-
-
גץ גרשון
1971 - 1916


חברנו גרשון גץ היה בין ראשוני המתיישבים בקבוצת עולי גרמניה, שהצטרפו אל ראשוני רשפון בשנת 1937. 
עלייתם של אלה חלה בתקופה קשה ביותר בתולדות הארץ ותולדות המושב. גרשון כאישיות רצינית לא הסתתר אף פעם בפינה הפרטית-המשפחתית בלבד. במסירות ההולמת את דמותו - פנה לכל התפקידים הציבוריים שחיכו לאדם בעל מידות וחינוך מסוגו. בכל תפקיד שנמסר לו מצא לנחוץ להעמיק בו ולמלאותו על הצד הרציני ביותר ותפקידים כאלה בזמנים הקשים ההם לא חסרו לנו כלל. התרשמתי תמיד וממנו למדתי גם אני וגם רבים מחברינו ברשפון את הנאמנות ללא רתיעה. 
חברינו הוותיקים זוכרים את גרשון גץ מתמסר ללא ליאות, ולו גם על חשבון מנוחתו ודאגה למשפחתו, לתפקידים רציניים ואף גם מסוכנים. מי מחברנו הוותיקים לא חש בדמותו של המפקד הרציני גרשון גץ והושפע גם באופן ישיר להשתוות ולהיות ראוי לעבוד במחיצתו ולזכות גם באהדתו.
לא תשכח מלב חברינו הוותיקים נכונותו ההולמת את דמותו לקיים בגופו ממש את ההתנגדות לכפייה הברוטלית של צבא הוד מלכותו המלך הבריטי שהקיף את רשפון בטבעת הדוקה, בימי המצור על רשפון ועל העולים שהורדו באישון לילה מספינות המעפילים.
גרשון שנפטר בגיל 65, עוד יכול היה ועוד נכון היה לפעול בתוכנו בשטחים ציבוריים רבים ופעולתו הן תמיד היתה מבורכת ונושאת פרי הילולים. לגרשון היתה יד בשטחים רבים שבחיי המושב שלנו. היה שנים רבות חבר מועצת הכפר וועדת הביקורת, ולקח חלק פעיל בארגון הפעולה התרבותית והחינוכית בכפר. השכלתו הרחבה וסגולותיו הרציניות המיוחדות אפשרו לו לקבל כל דבר מן היסוד ולטפחו כראוי לשמו. אך לא רק בשטח הציבורי והחברתי ידע לצקת איתנות ויסודיות, כי אם גם כאב למשפחה. העניק מן היסודיות ונתן דמות משמעותית למסגרתו זו. 
וכך גם בשטח עבודתו המשקית - היה מצטיין בגישה זו של יסודיות. שנים רבות של מסירות והתמחות בשטח הפעלת המדגרה היו לגבי המנוח, לא ענין של חיפוש פרנסה בלבד.  גם בשטח מעשי זה - הראה מדמותו המעמיקה ובעלת היכולת הרבה.
יהי זכרו ברוך בתוכנו.

א. ליסוד.

חסר רכיב