חסר רכיב

גרינברג ישראל

גרינברג ישראל
-
-
גרינברג ישראל
1969 - 1902

ישראל נולד ב-1902 בפולין. היה מן העולים שהצטרפו למושבנו בשנות החמישים. היה מן השרידים שהצליחו לחמוק מן הגיהינום הנאצי, מן הגורל המר שהוטל על בני עמנו באותו דור אומלל. הגיע עם בני משפחתו לרשפון וקשר את גורלו בחיי המושב.
איש עבודה היה ואדם נאמן ומסור בלב ונפש למשפחתו. היה יכול לשמש דוגמה נאה לרקמת קשרי משפחה ומסגרת איתנה לחיי משפחה. דמות יהודי עמל, הנושא בעול, בכל הרצינות והדבקות שהייתה מצויה לרוב בין בני עמנו ביישובינו בגולה. המסורת הקדושה של טוהר משפחתי חופפה על בית חברנו ישראל ומסורת זו עשתה את הפלא הנפלא שהיינו עדים לו בבואנו במגע עם משפחתו.
רבות הרהרתי ותמיד השתהיתי על הופעה מרנינה זו של חיי המשפחה ההדוקה הזו. כמה רוך ומסירות היה בין בני המשפחה הזו, איזו נאמנות מן הסוג ההולך ומתדלדל בימינו וקשר הדוק זה החזיק את המשפחה ולא נתן לה להתמוטט בעתות צרה שפקדו את חברנו ישראל. 
ראינו שידע ישראל יקירנו לחנך, יחד עם אשתו חנה, בנות מסורות בלב ונפש שאינן נכנעות בפני כל מכשול ומקיימות את הצו היהודי הקדוש של כיבוד אב ואם, בדרך האומרת כבוד ויקר לכל בני המשפחה. חנה ובנותיה המסורות נרתמו בעול החזקת המשק במלוא כוחן הנשי, ללא מרד וללא קובלנה, נשאו בדומיה את התפקידים שהוטלו עליהן בצו הגורל.
צר מאד ללבב על הסתלקותו של ישראל בעודו בגיל 67, גיל המאפשר עדיין לרוות נחת ולהמשיך בזריעת זרע הנאמנות והמסורת האבהית הטובה. יהי זכרו ברוך בתוכנו!

אברהם ליסוד

חסר רכיב