חסר רכיב

דייגי ראובן

דייגי ראובן
-
-
דייגי ראובן
1970 - 1899

ראובן דייגי, חברנו הוותיק, ממייסדי רשפון נולד ב-1899 בליטא. היה בין מניחי היסודות הראשונים ומראשוני מתיישביה.
הגיע להתיישבות ברשפון כשמאחוריו ניסיון עשיר בכל השטחים, לאחר 16 שנות עבודה חלוצית בקוויה הראשונים של החקלאות במולדת המתחדשת. אפשר היה למצוא אותו בכל אותן הפינות ביישובי הארץ מהזמן ההוא, בעמק, בדרום ובמושבות השרון, בכל אותן החזיתות הראשוניות שהיו זקוקות לדמויות שורשיות כמוהו. 
חברנו דייגי היה מחלוציה של העלייה השלישית; נרתם לתפקידיו החלוציים בכל הרצינות וקיים את מצוות עשה בשלמותן. איש עבודה בכל נימי נפשו, אוהב את הכפר וכל המסובב אותו. יחס רציני וחם בשיח שלו על ענפי המשק. דמות איכר עברי מעורה ואוהב את שדהו, את הבקר, את סוסיו וכל מה שתלוי בטיפולו המאומן והנאמן. לא הניח לאף רגע קל את העול, לא חיפש לו אמתלות כדי להשתחרר ולהקל על עצמו במעמסה. 
במשך 34 שנים ליוויתי את ראובן יקירנו בכפרנו ונפגשתי עמו בכל הפרשיות המרכזיות של חיינו במרוצת השנים. תמיד ראיתי בו את אותו החלוץ השורשי שמקורות חיים לא חדלו מלהזין את כוחותיו הנפשיים וחיזקו אותו בכל אותם הימים שעלולים היו לזעזע גם חזקים ממנו.
בשנים האחרונות נאלץ לדאבון לבו, לסגת קצת מהחזית הקשה של העבודה והעול שהמשק מטיל על האיכר, אך עם כל רגע קל שהונח לו ממיחושיו במידה כל שהיא, ראיתיו בחצר המשק, מצאתיו נושא בעול במידת-מה ומשתדל להיות לעזר לבני משפחתו הנושאים בעול העיקרי.
המשפחה עודדה אותו וביחסה החם אל אב המשפחה. קיבל עידוד וחיזוק לשאת במחלתו שהתישה את כוחותיו. מאושר היה תמיד לספר על אותו המעון החם, בית המשפחה שהקיף אותו בדאגה ומסירות אין קץ והאריך את שנות חייו הקשות ונסך בהן טעם ותוכן רב.
דייגי הצטרף במלוא הרצינות אל באי בית התפילה הקטן שבכפרנו וכמו כל מצווה שהיה רגיל למלא בכל הרצינות, כן שמר להיות בין המבקרים התמידיים והרציניים. היה משאיר בי רושם של מתפלל מאותו הסוג שפגשתי בימי נעורי - תפילה מתוך כוונה שבלב.
צר ללבב, חברי היקר דייגי, שהמר לך הגורל וכה סבלת בשנים האחרונות. המשפחה המסורה והנאמנה שלך וכן החברים היודעים להעריך את דמותך ואישיותך יזכרוך בכל דרכי חייהם ויצררו את נשמתך בצרור חייהם ומעשיהם בכפר וישתדלו לשמור על הערכים והנכסים הרוחניים שהיו יקרים לך מתמיד.
ימתקו לך רגבי אדמת רשפון שכה התמסרת לה במשך כל השנים.

א. ליסוד

חסר רכיב