חסר רכיב

הודס ליאון

הודס ליאון
-
-
הודס ליאון
1963 - 1897

ליאון נולד ב-1897 בליטא. בגיל מבוגר הגיע לכפר ומעולם זר - מדרום אפריקה, אך תוסס ומלא מרץ נעורים. 
בן 57 התחיל בעבודה חקלאית. בחרדת קודש, כמעט כמתפלל לפני קונו, עבד בשדהו, אם זה היה גן הירקות שלו, עצי הפרי או חלקת הפרדס. הרגיש טעם מיוחד בעצם העבודה בחקלאות, וכפי שהיה מדגיש לפני, היתה העבודה מרגיעתו ומחזירתו לשיווי משקל נפשי. 
לעתים קרובות פגשתיו ונמשכתי לחטוף שיחה קלה עם ליאון, שהיה שופע ומשפיע עליך שפע מרץ נעורים ורצון טוב. איש תרבות והגות שלא חדל גם לאחר יום העבודה במשקו לעיין בספרי הגות ומחשבה, והיה רושם את רשימותיו הרבות למען הביאם בדפוס לפני הציבור. גילה לי שלפני זמן סיים את כתיבת ספרו בשפה האנגלית - חקירותיו והגיגיו בתנ״ך. 
ליאון הודס עשה את עבודתו וחי את חייו מבלי לחפש אחרי התבלטות, ומבלי לרדוף אחרי כבוד. אדם צנוע ונוח לחברה ולבריות. אב מסור בלב ונפש למשפחתו ודואג נאמן לעמו.
הלב לא רצה להאמין שנדרס לא הרחק מהכפר ולא נוסיף להיפגש עוד עם דמות אצילה ויקרה זו המעודדת לאמונה בפשטות ובענווה, ביושר ובמסירות נפש. צר ללב על שנלקח מאתנו בחטף וכי בעצם תכניותיו הרבות והמבורכות נפסק פתיל חייו, של ליאון התוסס ומלא המרץ, הצעיר הנצחי, והוא בן 71.

א. ליסוד

חסר רכיב