חסר רכיב

הנובר מנפרד

הנובר מנפרד
-
-
נובר (הנאור) מנפרד
1986 - 1909

אבא נולד ב-26.6.1909, בגרמניה בעיר היילברון. לאחר שסיים את לימודיו הצטרף לעסק של אביו, מפעל לטבק.
בשנת 1934 עלה ארצה ללא סרטיפיקט (אישור עליה) ולכן נאלץ להסתתר מפני הבריטים שחיפשו אחריו. הוא התגורר אז ברמתיים (כיום חלק מהוד השרון).
את אמא הכיר בהרצליה אצל משפחת ד"ר דרייפוס, קרוב משפחה שהיה בהמשך הוטרינר של רשפון. הם נישאו והמשיכו לגור בהרצליה. לפרנסתו עבד בפרדס גן רש"ל. 
הם עברו לרשפון ותחילה גרו בליפט (מכולת עץ בה נשלחו חפצים מגרמניה) ללא שירותים ומטבח.
אבא המשיך לעבוד בפרדס גן ליטוינסקי. בהמשך השנים החל לעסוק בחקלאות גן ירק, לול ורפת.
בשנים האחרונות ברשפון עבד במחסן הביצים ובהזרקת עופות במשקים השונים.
בשנת 1968 מכרו הורי את המשק ברשפון למשפחת קנדליך ובנו את ביתם במושב צופית לצד משקי.
אבא המשיך לעבוד בביציה מספר שנים.
הפרדה מרשפון היתה לו קשה מאד.
אבא אהב מאד מוסיקה, הוא השתתף במשך שנים במקהלת האלף.
בצופית רווה נחת מהנכדים והנינים .
נפטר ב-8.2.1986
יהי זכרו ברוך.
כתבה: הבת צפורה ורנר

חסר רכיב