חסר רכיב

ובר קרל

ובר קרל
-
-
ובר קרל (אברהם)
1948 - 1903

בימים הראשונים של התעוררות החיה הנאצית בגרמניה קם החבר קרל ובר, צעיר מלא מרץ וספוג תרבות אנושית, ומצטרף לשורות עם ישראל הנרדף. לא יכול היה יותר להמשיך להימנות על בני העם שממנו יצאו והתפתחו חיות אדם, כדי להרע לאנושות ולהורידה לשפל המדרגה. קם ובכל עוז רוחו הצטרף לבני עמנו, למרות שידע והכיר במלוא הכרתו את המעשה והתוצאות הנובעות מכך.
יליד ברלין ובן למשפחה קתולית אדוקה. בעל השכלה רחבה וחדור תרבות המערב, בעל חוש מוזיקלי מפותח, מנגן עוגב ופסנתר, עוסק במסחר ומצליח - עוזב את כל זה, מוותר על "האושר" כביכול, על הקריירה להיות בין אלה, שהשתוללו בעולם והורידו אותו לשפל המדרגה. פונה לרב יהודי ומבקשו ללמדו פרקים יסודיים בדת ישראל, כדי שיוכל להצטרף במלוא אישיותו לעדת ישראל ולהינשא לבת ישראל.
מעשיו אלה בארץ מולדתו לא יכלו להביא לו חיים קלים ושקטים. להישאר אז בגרמניה, לאחר הצטרפותו לדת ישראל ונשואיו לבת העם היהודי, היה בלתי אפשרי. הכשיר את עצמו בלימוד מקצוע הצבעות ועלה ארצה. בשרשרת בלתי פוסקת של ניסיונות קשים התנסה קרל. עם הולדת הבת רות, חלתה האם במחלת נפש אנושה כתוצאה מהפחד שליווה אותה בשנות ההתגיירות הראשונות של בעלה בגרמניה. לא הועילו הטיפול והמסירות למופת שהשקיע קרל בריפויה, אך לדאבון לבו, נאלץ להתייאש מכך.
קרל התקשר בקשרי נישואין (שהותרו לו) לשולמית ויחד איתה והתינוקת רות הצטרף למושבנו בשנת 1940, משקיעים את מלוא מרצם בכדי להיאחז בפנתם. למד את מקצוע הירקנות והגיע לשיא היכולת והשלמות. הגן שלו היה למופת בעיבוד ובתכנון ובהכנסה גם יחד. משק מספר 21 היה מפורסם בשוק תל אביב, וסוחרי הירקות ידעו שהירקות בתיבה ממשק זה הם ללא שמץ של זיוף ואחיזת עיניים.
למד את השפה העברית לאחר יום העבודה, והשימוש שלו בשפה זו היתה לפלא בעינינו. שאף להכיר את מכמני התרבות העברית בכל הרצינות. לא שקע בענייניו הפרטיים, כי אם ראינוהו גם כעסקן ציבורי מסור וכחבר נאמן.
כשאר חברי רשפון הוא הצטרף ל-"הגנה" (למרות שהיה פציפיסט) ואף נשלח לקורס רגמים והצטיין בו. זה היה כבר בסערת מלחמת-העצמאות, באביב תש"ח, במהלך שירותו בחטיבת "אלכסנדרוני". שבועיים אחרי סיום הקורס נשלח להשתתף בכיבוש כפר סבא הערבית וחזר הביתה מקץ 48  שעות. כעבור חמישה ימים יצא לאותו מקום שנית בהתנדבות, וביום 19.5.1948  נפגע מפגז ונפל. 
הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות ברשפון

א. ליסוד

חסר רכיב