חסר רכיב

וייסלר חנה

וייסלר חנה
-
-
וייסלר חנה
1983 - 1902

חנה נולדה בגרמניה.
חברה ותיקה שהגיעה אלינו בשנת 1937 יחד עם קבוצה גדולה של יוצאי גרמניה שהיוו את הקבוצה השנייה של מייסדי רשפון.
בהגיעה אלינו לרשפון היתה במיטב כוחותיה ומרצה כמו יתר חבריה, והתמסרה בהתלהבות, יחד עם בעלה, לקיים את כל אשר היה מוטל על כל החברים - לבנות ולהבנות...
עמדה במערכת הנחת היסודות לבניין המושב החקלאי על כל הכלול במושג זה 46 שנים. 
זכתה לנחת מהמשפחה הממשיכה לבנות ולהבנות בחיק הכפר ליד ההורים, ולא נותקה השלשלת.
חברה ספוגת תרבות והשכלה אירופית, המוסיקה והשירה היו האוצרות הרוחניים שחיממו את לבה והקלו לשאת בקשיים שלא מעטים היו מנת חלקנו בשנות חיינו במרוצת השנים. 
נזכרך, חנה יקירה, כאחת מחברות הישוב שלנו שהוסיפו מחנן המיוחד לדמותו של יישובנו, שהתהלכה בשבילי הכפר ונשאה בעול המצוות שנושאים בהן כל חברי רשפון. 
יהי זכרה של חנה וייסלר ברוך בתוכנו וצרור בצרור חיינו ועבודתנו.
אברהם ליסוד

חסר רכיב