קבצים

https://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/קבוצה-למיומנויות-חברתיות.pdf#new_tab