קבצים

http://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/להורי-תלמידים-העולים-לכיתה-א-11.pdf#new_tab