קבצים

https://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/מעודכן-מכתב-להורים-מידע-לצהרונים-תשפב-כפר-נטר.pdf#new_tab