קבצים

https://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/מכתב-להורי-הגנים-בחוף-השרון-לקראת-חזרה-ללימודים.pdf#new_tab