קבצים

https://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/רישום-גני-ילדים-2020.pdf#new_tab